Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale sitului diasporacivica.com, în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet https://diasporacivica.com.

Cine suntem

Diaspora Civică Berlin – organizație non-formală ce s-a născut în februarie 2017, în urma protestelor stradale din România și Germania, ce are ca scop creșterea implicării civice și politice a membrilor diasporei române din Berlin și Germania.

Adresa sitului web este: https://diasporacivica.com („Site”).

Ce date personale colectăm și de ce le colectăm

Dacă sunteți vizitator al site-ului, diasporacivica.com va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

Scopurile și temeiurile prelucrării

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (ex. e-mail), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de diasporacivica.com, prin intermediul Site-ului.
  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.
  Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale.
  Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
 • pentru rezolvarea reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.
  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al diasporacivica.com de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.
  Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, diasporacivica.com va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.
Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, diasporacivica.com va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de diasporacivica.com pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare,diasporacivica.com poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină diasporacivica.com în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către diasporacivica.com prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către diasporacivica.com pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către diasporacivica.com, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea diasporacivica.com cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către diasporacivica.coma datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  o acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  o în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  o în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  o în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  o în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  o datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, diasporacivica.com să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
  o persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  o prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  o operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  o persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către diasporacivica.com către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  o în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al diasporacivica.com sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care diasporacivica.com poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  o în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Ce drepturi ai asupra datelor tale

Dacă ai un cont sau ai lăsat comentarii pe acest sit web, poți cere să primești un fișier de export cu datele personale pe care le deținem despre tine, inclusiv toate datele pe care ni le-ai furnizat. De asemenea, ne poți cere să ștergem toate datele personale pe care le deținem despre tine. Acestea nu includ toate datele pe care suntem obligați să le păstrăm în scopuri administrative, juridice sau de securitate.

Unde îți trimitem datele

Comentariile vizitatorilor pot fi verificate printr-un serviciu automat de detectare a spamului.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: [email protected].

Media

Dacă încarci imagini pe site-ul web diasporacivica.com, ar trebui să eviți încărcarea imaginilor care au incluse date de locație înglobate (EXIF GPS). Vizitatorii sitului web pot descărca și extrage toate datele despre locație din imaginile de pe site.

Formulare de contact

Cookie-uri

Dacă lași un comentariu pe situl nostru, poți opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email și sitului tău web. Acestea sunt pentru confortul tău, astfel nu mai trebuie să le completezi din nou când lași un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an.

Dacă ai un cont și te autentifici în acest sit, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacă navigatorul tău acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este eliminat când închizi navigatorul.

Daca te autentifici, vom seta și câteva cookie-uri pentru a-ți salva informațiile de autentificare și opțiunile de afișare pe ecran. Cookie-urile de autentificare sunt păstrate două zile, iar cele pentru opțiuni de afișare pe ecran sunt păstrate un an. Dacă selectezi „Ține-mă minte”, cookie-urile tale de autentificare vor fi păstrate două săptămâni. Dacă te dezautentifici din cont, cookie-urile de autentificare vor fi eliminate.

Dacă editezi sau publici un articol, un cookie suplimentar va fi salvat în navigatorul tău. Acest cookie nu include date personale și indică pur și simplu ID-ul articolului pe care tocmai l-ai editat. El expiră după 1 zi.

Conținut înglobat de pe alte situri web

Articolele din acest site pot include conținut înglobat (de exemplu, videouri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte situri web se comporta exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt site web.

Aceste situri web pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară a terților și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel sit web.

Newsletter – MailChimp

Expedierea newsletterului DC Berlin se face prin intermediul expeditorului „MailChimp”, o platforma de livrare buletinul informativ de la furnizor american de rachete știință Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE # 5000, Atlanta, GA 30308, Statele Unite ale Americii. Politica de confidențialitate a expeditorului poate fi vizualizat aici: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Rocket Stiinta Group LLC d / b / a MailChimp este certificată în conformitate cu acordurile de confidențialitate Shield și oferă, astfel, o garanție pentru a se conforma cu protecția europeană a datelor (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). Serviciul de transport maritim este bijuterie pe baza intereselor noastre legitime. Art. 6 paragraful 1 lit. f. GDPR și o bijuterie de contract de procesare de locuri de muncă. Art. 28, alin. 3 S. 1 GDPR utilizat.

Furnizorul de servicii de transport maritim poate primi date, receptorul într-o formă anonimă, adică utilizați fără atribuirea unui utilizator, pentru a optimiza sau de a îmbunătăți propriile servicii, cum ar fi utilizați pentru optimizarea tehnică a transportului și prezentarea buletinului, sau în scopuri statistice. Cu toate acestea, furnizorul de servicii de transport maritim nu utilizează datele de destinatari newsletter pentru a le scrie singur sau datele către părți terțe pentru a trece.

Hosting și E-mail

Măsurătorile efectuate de la noi pentru a finaliza serviciile de găzduire sunt furnizarea următoarelor servicii: servicii de infrastructura si de platforme, de calcul Servicii de intretinere tehnice pe care le folosim în scopul funcționării acestui site de putere, de stocare și servicii de baze de date, e-mail, servicii de securitate și.

Aici vom procesa, sau în funcție de datele noastre de inventar furnizor de găzduire, informațiile de contact, date de conținut, date de contract, date de utilizare, date meta și comunicare din partea clienților, perspectivele și vizitatorilor acestui site, pe baza intereselor noastre legitime într-o dispoziție eficientă și sigură a acestui site. Art. 6 paragraful 1 lit. f GDPR i.V.m. Art. 28 GDPR (contractul final de procesare de locuri de muncă).

Google Analytics

Ne bazăm pe baza intereselor noastre legitime (pentru analiza, optimizarea și funcționarea rentabilă a rezervelor noastre, în sensul art. 6 alin. 1 lit. f. GDPR) Google Analytics, un serviciu de analiză web oferit de Google, LLC ( „Google“) unul. Google utilizează cookie-uri. Informațiile generate de cookie-ul cu privire la utilizarea rezervelor de către utilizator sunt de obicei transmise la un server Google în SUA și depozitate acolo.

Google a fost certificată în conformitate cu acordurile de confidențialitate Shield și oferă, astfel, o garanție pentru a se conforma cu legislația europeană privind protecția datelor (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google va utiliza aceste informații în numele nostru, pentru a evalua utilizarea rezervelor noastre de către utilizatori, pentru a compila rapoarte cu privire la activitățile din cadrul acestei oferte on-line și de a oferi alte, legate de utilizarea acestui site și a serviciilor de internet pentru noi. Aici profilurile utilizatorilor pseudonime ale utilizatorilor pot fi create din datele prelucrate.

Utilizăm Google Analytics numai cu anonimizarea IP activată. Aceasta înseamnă că adresa IP a utilizatorului este scurtat de către Google în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene sau a altor părți la Acordul privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale, se va adresa IP completă este transmisă către un server Google în SUA și scurtat acolo.

Adresa IP trimisă de browser-ul utilizatorului nu va fi fuzionată cu alte date furnizate de Google. Utilizatorii pot preveni stocarea cookie-urilor prin setarea corespunzătoare a software-ului browserului; utilizatorii pot preveni în plus colectarea datelor generate de cookie și legate de utilizarea lor a conținutului către Google și prelucrarea acestor date de către Google, prin descărcarea browser-ul plug-in disponibile la link-ul următor și instalați: http: // Instrumente .google.com / dlpage / gaoptout? hl = ro.

Pentru mai multe informații despre Google utilizează opțiunile de date, de recrutare și de contradicție, se referă la politica de confidențialitate a Google (https://policies.google.com/technologies/ads), precum și în setările pentru afișarea de anunțuri de către Google (https: // adssettings.google.com/authenticated).

Datele personale ale utilizatorilor vor fi șterse sau pot deveni anonime după 14 luni.

Google Universal Analytics

Utilizăm Google Analytics în design ca „Universal Analytics”. „Analiza Universal” înseamnă un proces de Google Analytics, în care analiza utilizatorului se bazează pe un nume de utilizator pseudonim și astfel se creează un profil pseudonim al utilizatorului cu informații de la utilizarea diferitelor dispozitive (așa-numita „urmărire pe mai multe dispozitive”) .

Social Media

Menținem prezența online în rețelele și platformele sociale pentru a comunica cu clienții, clienții și utilizatorii activi și pentru a le informa despre serviciile noastre.

Menționăm că, în acest context, datele utilizatorilor din afara zonei Uniunii Europene pot fi prelucrate de către aceste platforme sociale. Acest lucru poate duce la riscuri pentru utilizatori, de ex. aplicarea drepturilor utilizatorilor ar putea deveni mai dificilă. În ceea ce privește furnizorii americani certificați în conformitate cu Protecția datelor, subliniem faptul că aceștia se angajează să respecte standardele UE privind confidențialitatea.

În plus, datele utilizatorilor sunt de obicei prelucrate în scopul cercetării de piață și al publicității. Astfel, de ex. profilurile utilizatorilor sunt create din comportamentul utilizatorilor și din interesele rezultate ale utilizatorilor. Profilurile de utilizare pot fi utilizate, la rândul lor, de ex. Plasați anunțuri în interiorul și în exteriorul platformelor care se presupune că sunt în conformitate cu interesele utilizatorilor. În aceste scopuri, cookie-urile sunt de obicei stocate pe computerele utilizatorilor, în care sunt stocate comportamentul utilizatorilor și interesele utilizatorilor. Mai mult, datele pot indiferent de dispozitivele folosite de utilizatori sunt stocate (în special în cazul în care utilizatorii sunt membri ai platformelor respective și sunt înregistrate în aceste) în profilurile de utilizator.

Prelucrarea datelor personale ale utilizatorilor se bazează pe interesele noastre legitime în ceea ce privește informarea eficientă a utilizatorilor și comunicarea cu utilizatorii în conformitate cu. Art. 6 paragraful 1 lit. f. GDPR. În cazul în care utilizatorii sunt rugați de către furnizorul unui acord cu prelucrarea datelor (adică, consimțământul acestora, de exemplu, prin agățare unei casete de selectare sau un buton de confirmare a explica) 1 este baza legală a tipului de prelucrare. 6, alin. Lit. a., art. 7 GDPR.

Pentru o descriere detaliată a prelucrării respective și modalitățile de contradicție (opt-out), vă rugăm să consultați următoarele aspecte legate de furnizor.

– Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) – Datenschutzerklärung: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads und http://www.youronlinechoices.com, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

– Google/ YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

– Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) – Datenschutzerklärung/ Opt-Out: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

– Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) – Datenschutzerklärung: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

Integrarea serviciilor și conținutului unor terțe părți

Am stabilit în cadrul rezervelor noastre bazate pe interesele noastre legitime (de exemplu, un interes în analiza, optimizarea și funcționarea rentabilă a rezervelor noastre, în sensul art. 6 alin. 1 lit. f. DSGVO) conținut sau servicii furnizate de terți pentru conținutul acestora și Servicii, cum ar fi Încorporați videoclipuri sau fonturi (denumite în continuare în mod uniform denumite în continuare „conținut“).

Acest lucru presupune întotdeauna că terța parte a acestui conținut, adresa IP a utilizatorilor percep, deoarece acestea nu a putut trimite browser-ul lor, conținutul, fără a adresa IP. Adresa IP este acum necesar pentru a vizualiza acest conținut. Ne străduim doar să folosească un astfel de conținut, furnizorii respectivi care utilizează adresa IP numai pentru livrarea de conținut. Părțile terțe pot, de asemenea, cunoscut sub numele de etichete de pixeli (imagini invizibile, de asemenea, cunoscut sub numele de „semnalizatoare web“) este în scopuri de utilizare sau de marketing statistice. cum ar fi traficul vizitatorilor pe paginile acestui site sunt evaluate de „etichete pixel“ informații. Informațiile pseudonimă pot fi stocate în cookie-uri pe dispozitivul utilizatorului și alte informații tehnice despre browser-ul și sistemul de operare, referindu-se pe site-uri, orele de vizită și alte detalii includ, de asemenea, utilizarea ofertei noastre on-line, așa cum sunt, de asemenea, asociate cu astfel de informații din alte surse.

Youtube

Folosim platforma video „YouTube” furnizată de Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Statele Unite ale Americii. Politica de confidențialitate: https://www.google.com/policies/privacy/, opțiunea de renunțare: https://adssettings.google.com/authenticated.

Fonturile Google

Am încorporat fonturile („Fonturi Google”) furnizate de Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Statele Unite ale Americii. Politica de confidențialitate: https://www.google.com/policies/privacy/, opțiunea de renunțare: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google ReCaptcha

Legăm funcția pentru a detecta roboții, de ex. pentru afișări în formularele online („ReCaptcha”) furnizate de Google GmbH, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA. Politica de confidențialitate: https://www.google.com/policies/privacy/, opțiunea de renunțare: https://adssettings.google.com/authenticated.

Alte Plugin-uri folosite

In functie de interesele noastre legitime (de exemplu, un interes în analiza, optimizarea și funcționarea rentabilă a rezervelor noastre, în sensul art. 6 alin. 1 lit. f. DSGVO) folosim si plugin-urile sociale ( „plug“) La facebook.com rețea socială, operate de Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Portul Grand Canal, Dublin 2, Irlanda („Facebook”).
Pentru aceasta, de ex. Conținut, cum ar fi imagini, videoclipuri sau texte și butoane, cu care utilizatorii pot partaja conținutul acestei oferte online în Facebook. Lista și aspectul Facebook Social Plugins pot fi vizualizate aici: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook este certificată în conformitate cu acordurile de confidențialitate Shield și oferă, astfel, o garanție pentru a se conforma cu legislația europeană privind protecția datelor (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Când un utilizator invocă o caracteristică a acestei oferte online care include un astfel de plugin, dispozitivul stabilește o conexiune directă cu serverele Facebook. Conținutul pluginului este transmis prin Facebook direct pe dispozitivul utilizatorului și încorporat de el în oferta online. În acest proces, profilurile de utilizator pot fi create din datele prelucrate. Prin urmare, nu avem nicio influență asupra cantității de date pe care Facebook le colectează cu ajutorul acestui plugin și, prin urmare, informează utilizatorii în funcție de cunoștințele noastre.

Prin integrarea pluginurilor, Facebook primește informațiile pe care un utilizator le-a accesat pe pagina corespunzătoare a ofertei online. Dacă utilizatorul este conectat la Facebook, Facebook poate atribui vizita în contul său Facebook. Atunci când utilizatorii interacționează cu plugin-uri, de exemplu, apăsați sau butonul Like pentru a adăuga un comentariu, informațiile corespunzătoare de pe dispozitivul este transmis direct la Facebook și stocate acolo. Dacă un utilizator nu este membru al Facebookului, există totuși posibilitatea ca Facebook să afle și să salveze adresa IP. Potrivit Facebook, doar o adresă IP anonimă este stocată în Germania.

Scopul și domeniul de colectare a datelor și prelucrarea ulterioară și utilizarea datelor de către Facebook, precum și drepturile relevante și modalități de a proteja confidențialitatea utilizatorilor, acestea se pot referi la politicile de confidențialitate ale Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Dacă un utilizator este membru al Facebook și nu dorește ca Facebook să colecteze date despre el prin intermediul acestei oferte on-line și să-l conecteze la datele sale membre stocate pe Facebook, trebuie să deconecteze Facebook și să șterge cookie-urile înainte de a utiliza oferta noastră online. Alte setări și neconcordanțe legate de utilizarea datelor în scopuri publicitare sunt posibile în setările profilului Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads sau prin site-ul american-american http://www.aboutads.info / alegerile / sau pagina UE http://www.youronlinechoices.com/. Setările sunt independente de platformă, i. acestea sunt adoptate pentru toate dispozitivele, cum ar fi computerele desktop sau dispozitivele mobile.

Twitter

În cadrul caracteristicile noastre prezență online și conținutul serviciului Twitter poate fi oferit de Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Statele Unite ale Americii sunt integrate. Pentru aceasta, de ex. Conținut, cum ar fi imagini, clipuri video sau text și butoanele aparțin care este conținutul utilizatorilor acestui site pot partaja Twitter în termen.
În cazul în care utilizatorii sunt membri ai platformei Twitter, Twitter poate apela o.g. Atribuiți conținuturi și funcții profilurilor utilizatorilor de acolo. Twitter este certificată în conformitate cu acordurile de confidențialitate Shield și oferă, astfel, o garanție pentru a se conforma cu legislația europeană privind protecția datelor (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Politica de confidențialitate: https://twitter.com/de/privacy, Opt-out: https://twitter.com/personalization.

Instagram

În cadrul caracteristicile noastre prezență online și conținutul serviciului Instagram poate fi oferit de Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, Statele Unite ale Americii, sunt integrate. Pentru aceasta, de ex. Conținut cum ar fi imagini, clipuri video sau texte sunt butoanele și, permit utilizatorilor să distribuie conținutul acestui site în cadrul Instagram. Dacă utilizatorii sunt membri ai platformei Instagram, Instagram poate apela o.g. Atribuiți conținuturi și funcții profilurilor utilizatorilor de acolo. Politica de confidențialitate Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Creat cu ajutorul Datenschutz-Generator.de de către RA Dr. med. Thomas Schwenke.